a
THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
a
Giới thiệu sách

Giới thiệu sách

  • 24/01/2018
  • 1326

 Tại hội trường trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Hội An, có sự tham dự của BGH và cbgvcnv của trường,đang lắng nghe thư viện giới thiệu nhật ký "Mãi mãi tuổi 20" Nhân kỷ niệm ngày QĐND Việt nam.