a
THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
a
Giới thiệu sách Chào mừng 88 năm, ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2018

Giới thiệu sách Chào mừng 88 năm, ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2018

  • 31/01/2018
  • 1556

  

Sách tập hợp các bài viết, bài bình luận của các nhà hoạt động chính trị, các nhà văn hóa, các nhà nghiên cứu, giảng dạy khoa học xã hội có uy tín về các giá trị tư tưởng, giá trị giáo dục, giá trị nghệ thuật trong các trước tác của chủ tịch Hồ Chí Minh.

            NXB_ GD , 2003 .- 1000 ; 24

            Số ĐKCB :1361-0902 ;1361- 0903 ;1361 - 0904